• Objednávka minimálne 1 deň vopred.
  • Záujemca je povinny predložiť OP a VP.
  • Minimálny vek je 21 rokov, alebo minimalne 3roky držitel VP.
  • Celý nájom sa platí vopred + záloha 100€ za poškodenie a znečistenie vozidla.
  • Záujemca je povinný vozidlo vrátit v takom stave, v akom si ho zapožičal, to znamená čistý interiér a exteriér. Pri bežnom znečistení ( neumyté z vonka a bežné znečistenie z vnútra) bude automaticky učtovaná pokuta 30€.
  • Zákaz fajčenia v autách. Za porušenie je účtovaná pokuta 50€
  • Farba a špecifikácia vozidiel závisí od dostupnosti daného vozidla. 
  • Záloha za požičanie vozidla je 100€